Kodeks etyczny ‒ człowiek jest w centrum naszej uwagi

Zdrowy i zadowolony pracownik jest najważniejszym elementem w całym środowisku pracy. To właśnie nasze idywidualne potrzeby i cechy stanowią fundament naszych działań i determinują je, gdyż każdy z nas jest jedyny w swoim rodzaju. Naszym celem jest zachowanie i wspieranie tej unikalności w każdym z jej aspektów.

Dlatego też nasz kodeks etyczny wymaga od nas zachowań opartych na szacunku i uczciwości w stosunku do naszych bliźnich, a także wolności w zakresie naszych działań, godności i otwartości. My żyjemy tymi wartościami – przyswajamy je, szanujemy i stosujemy. Nasze postępowanie jest stale na nich oparte.  Dzięki temu jesteśmy w stanie wywodzić z nich kompetencje.  

Żadne działanie nie może funkcjonować bez respektowania pewnych reguł. Dla nas reguły nie są po to, aby ograniczać człowieka w jego działaniach, lecz stanowią środek do zachowania pokojowego koegzystencji. Poprzez przestrzeganie zasad etycznych dajemy każdemu możliwość szerszego rozwoju jego indywidualnych wartości i mocnych stron w naszym przedsiębiorstwie.

Wynikiem tego jest ostatecznie na wolność każdego z pracowników  oparta na odpowiedzialności za siebie samego, manifestująca się w organizacji naszej pracy i odzwierciedlająca się w perfekcji całości naszych działań. Również wzajemne zaufanie bazuje na tej zasadzie, przez co tworzymy pozytywny i produktywny klimat pracy, który naszym zdaniem jest podstawą dla zadowolenia w codziennej pracy zawodowej. Dzięki regułom, wolności opartej na samodyscyplinie oraz zaufaniu i szacunkowi powstaje w efekcie końcowym coś, do czego dąży każdy człowiek: bezpieczeństwo. Działanie oparte na tych zasadach cechuje nasze przedsiębiorstwo i doprowadziło nas do tego miejsca, w którym się obecnie znajdujemy. Bezpieczeństwo może zapewnić bowiem jedynie ten, kto sam je posiada.