Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Regulamin i polityka ochrony danych osobowych firmy

STREIT GmbH, Lahnstraße 27-29, 64625 Bensheim

(administrator w rozumieniu ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych [RODO])

Cieszymy się, że są Państwo zainteresowani naszym przedsiębiorstwem oraz naszymi usługami i pragniemy, abyście Państwo czuli się bezpiecznie pod kątem ochrony Państwa danych osobowych, odwiedzając naszą stronę internetową.

Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego też przestrzeganie przepisów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i innych regulacji z zakresu danych osobowych jest dla nas kwestią priorytetową. Chcemy, abyście Państwo wiedzeli, jakie dane przetwarzamy i jak je użytkujemy. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki, aby zapewnić stosowanie przepisów z zakresu danych osobowych przez nas i przez zewnętrznych usługodawców.

Jakie dane osobowe są przez nas gromadzone i w jakim celu?

Poniżej przedstawiamy informacje, w jakich celach i jakie dane gromadzimy za pośrednictwem niniejszej strony:

1. Protokoły

Kiedy odwiedzacie Państwo naszą strone, nasze serwery www automatycznie zapisują dane przekazywane im przez przeglądarkę w celu umożliwienia Państwu wejścia na naszą stronę i zapoznania się z ofertą naszego przedsiębiorstwa. Gromadzone dane to:

 • Państwa adres IP
 • Odwiedzona przez Państwa strona oraz data i godzina odwiedzin
 • Status dostępu/status kodu HTTP
 • Ilość przesłanych danych,
 • Państwa przeglądarka, język i wersja oprogramowania  oraz system operacyjny i jego interfejs

Te dane techniczne analizowane są przez nas dla celów statystycznych po poddaniu ich uprzedniej pseudonimizacji, aby optymalizować naszą ofertę internetową i uatrakcyjnić ją. Spseudonimizowane dane są przechowowywane przez okres do 14 miesięcy w chronionym miejscu osobno od informacji osobowych i nie pozwalają na przypisanie ich do do indywidualnej osoby.

Pobierane dane protokołów służą ponadto wykrywaniu błedów technicznych i problemów z transferem danych i wykorzystywane są przez naszą zaporę sieciową firewall do ochrony przed atakami na naszą stronę internetową i infrastukturę.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6  ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo oraz ułatwienie dostępu i ulepszenie strony internetowej i co za tym idzie - lepsza prezentacja naszej oferty.

2. Przetwarzanie danych przy korzystaniu z naszego formularza kontaktowego

Kiedy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzamy następujące informacje, aby móc we właściwy sposób zareagować na Państwa zapytania:

a) Ogólny formularz kontaktowy

 • Data i godzina zapytania
 • Imię i nazwisko oraz ew. tytuł naukowy
 • Adres
 • Państwa numer telefonu
 • Państwa adres mailowy
 • Tekst zapytania

Bez przetworzenia powyższych danych nie bylibyśmy w stanie odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

Ponadto w formularzu mogą Państwo dobrowolnie przekazać nam poniższe dane:

 • Państwa firma
 • Forma zwracania się
 • Sposób, w jaki pozyskali Państwo informacje o nas
 • Rodzaj żądanych informacji

W przypadku braku tych informacji, możemy skontaktować się Państwem wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyłączeniem innych kanałów informacyjnych. Ponadto może się zdarzyć, że otrzymają Państwo informacje, które ewentualnie nie będą odpowiadać Państwa konkretnym potrzebom, a my nie będziemy mogli się do Państwa odpowiednio zwrócić. Brak informacji odnośnie sposobu pozyskania informacji o nas nie będzie mieć żadnych konsekwencji.

b) Formularz zawierający prośbę o oddzwonienie

 • Data i godzina zapytania,
 • Państwa imię  i nazwisko oraz ew. tytuł naukowy,
 • Państwa numer telefonu
 • Tekst zapytania

Bez podania powyższych danych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

Ponadto w formularzu mogą Państwo dobrowolnie przekazać nam dalsze, poniższe dane:

 • Państwa firma
 • Forma zwracania się
 • Państwa adres mailowy

W przypadku braku tych informacji, możemy skontaktować się Państwem wyłącznie telefonicznie z wyłączeniem innych kanałów informacyjnych. Ponadto może się zdarzyć, że nie będziemy mogli się do Państwa odpowiednio zwrócić.

c) Prośba o przesłanie oferty

 • Data i godzina zapytania
 • Firma
 • Osoba kontaktowa
 • Adres
 • Państwa numer telefonu
 • Państwa adres mailowy
 • Państwa branża
 • Państwa stanowisko
 • Liczba pracowników produkcyjnych
 • Liczba pracowników biurowych
 • Tekst zapytania

Bez podania powyższych danych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

Ponadto w formularzu mogą Państwo dobrowolnie przekazać nam poniższe dane:

 • Państwa numer faksu
 • Sposób, w jaki pozyskali Państwo informacje o nas
 • Rodzaj żądanych informacji i interesujących Państwa usług

W przypadku braku tych informacji, możemy skontaktować się Państwem wyłącznie za pośrednictwem ograniczonej liczby kanałów informacyjnych. Ponadto może się zdarzyć, że otrzymają Państwo informacje, które ewentualnie nie będą odpowiadać Państwa konkretnym potrzebom. Brak informacji odnośnie sposobu pozyskania informacji o nas nie będzie mieć żadnych konsekwencji.

d) Prośba o przesłanie oferty dla gabinetu dentystycznego

 • Data i godzina zapytania
 • Gabinet lekarski
 • Osoba kontaktowa
 • Adres
 • Państwa adres mailowy
 • Tekst zapytania
 • Liczba pracowników

Bez podania powyższych danych nie będziemy mogli odpowiedzieć na Państwa zapytanie.

Ponadto w formularzu mogą Państwo dobrowolnie przekazać nam poniższe dane:

 • Państwa numer telefonu
 • Państwa numer faksu
 • Sposób, w jaki pozyskali Państwo informacje o nas
 • Rodzaj żądanych informacji i interesujących Państwa usług
 • Izba Dentystyczna

 

W przypadku braku tych informacji, możemy skontaktować się Państwem wyłącznie za pośrednictwem ograniczonej liczby kanałów informacyjnych. Ponadto może się zdarzyć, że otrzymają Państwo informacje, które ewentualnie nie będą odpowiadać Państwa konkretnym potrzebom. Brak informacji odnośnie sposobu pozyskania informacji o nas nie będzie mieć żadnych konsekwencji.

W przypadku wszystkich wymienionych w tym punkcie możliwości kontaktu obowiązują poniższe regulacje:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli opracowanie Państwa zapytania ma na celu prezentację oferty usługowej naszego przedsiębiorstwa. Jeżeli Państwa zapytanie służyć ma przygotowaniu zawarcia umowy, podstawą jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane mogą być wykorzystane przez nas do celó marketingu bezpośredniego, jeżeli zwrócili się Państwo do nas o przesłanie oferty. W tym celu mogą one zostać przekazane naszemu podmiotowi przetwarzającemu, firmie Enters & Schmeel GmbH & Co. KG, Provinzstraße 74, 13158 Berlin. Podstawę prawną w tym wypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Wskazujemy w tym kontekście na Państwa prawo do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO (patrz ustęp "Państwa prawa").

Dane zostaną usunięte, jak tylko nie będą one nam potrzebne do opracowania Państwa zapytania lub marketingu bezpośredniego, w przypadku marketingu bezpośredniego po 5 latach od ich pozyskania.

3. Przetwarzanie danych w przypadku korzystania z naszego formularza kontaktowego dla osób zainteresowanych pracą:

Możecie Państwo wysłać nam swoją aplikację korespondującą z naszymi ofertami pracy lub aplikację inicjatywną z pomocą naszego formularza kontaktowego dla osób zainteresowanych pracą. W takim wypadku przetwarzamy następujące dane:

 • Data i godzina zapytania
 • Państwa imię, nazwisko i ew. posiadany tytuł naukowy
 • Państwa adres mailowy
 • Stanowisko, na które Państwo aplikujecie
 • Interesującą Państwa lokalizację
 • Tekst zapytania
 • Państwa zawód/wykształcenie, rok ukończenia nauki, możliwy termin rozpoczęcia pracy
 • Państwa dokumenty aplikacyjne

Bez podania przez Państwa powyższych danych  nie będziemy w stanie odpowiedzieć na zapytanie.

Następujące dane mogą Państwo podać dobrowolnie:

 • Forma zwracania się
 • Państwa adres
 • Państwa numer telefonu
 • Państwa data urodzenia
 • Wysokość żądanego wynagrodzenia

W przypadku braku powyższych danych możemy się o nie do Państwa zwrócić, jeżeli będą nam one potrzebne dla podjęcia przez nas decyzji lub nawiązania z Państwem kontaktu.

Dane przetwarzane są w celu analizy Państwa perspektywy zatrudnienia i wyboru kandydatów.

Podstawą prawną dla przetwarzania danych jest § 26 BDSG 2018.

Państwa dane będą przez nas przechowywane przez 6 miesięcy od daty podjęcia decyzji o obsadzeniu wakatu, o ile nie wystąpią Państwo w wyniku tej decyzji z roszczeniem na postawie AGG (w takim wypadku ich usunięcie nastąpi po zakończeniu postępowania w sprawie Państwa roszczenia).

Jeżeli interesowałoby Państwa podjęcie pracy w późniejszym terminie, usuniemy Państwa dane dopiero dwa lata po ich wysłaniu przez Państwa, o ile wyrażą Państwo na to zgodę. Zgoda może być przez Państwa cofnięta ze skutkiem na przyszłość. Cofnięcie zgody będzie się wiązało z koniecznością nadesłania nowej aplikacji, jeżeli będziecie się Państwo chcieli ponownie ubiegać o pracę. Odwołanie zgody nie łączy się z innymi niekorzystnymi aspektami (w szczególności odnośnie wyboru kandydata).

W celu podjęcia decyzji odnośnie Państwa kandydatury możemy przetwarzać dane zgromadzone na temat Państwa przez inne podmioty, w szczególności media społecznościowe, kwerendy internetowe oraz za Państwa zgodą przez poprzednich pracodawców. Dotyczy to danych osobowych oraz innych danych, które mają znaczenie dla podjęcia przez nas decyzji odnośnie obsadzenia danego stanowiska, o ile nie zostały one już zawarte w Państwa aplikacji.

4. Przetwarzanie danych osobowych wskutek stosowania plików cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies. To są pliki tekstowe, które zapisywane i przechowywane są w Państwa komputerze w celu zapamiętywania preferencji osób odwiedzających stronę i optymalizacji po tym kątem naszej oferty internetowej.

Po pierwsze używamy transient cookies. Są one automatycznie kasowane, kiedy zamykacie Państwo przeglądarkę internetową. Zalicza się do nich przede wszystkim session cookies. Zapisują one tzw. session-ID, za pomocą którego można przyporządkować zapytania Państwa przeglądarki do danej sesji. Dzięki temu Państwa komputer może zostać ponownie rozpoznany, kiedy Państwo wrócicie na wcześniej oglądaną stronę. Session cookies są kasowane, kiedy Państwo się wylogujecie lub zamkniecie przeglądarkę.

Ponadto stosujemy persistent cookies. Zawierają one następujące informacje: user-ID i są automatycznie kasowane po upływie 15 miesięcy.

W celu uniknięcia zapisywania cookies musicie wybrać Państwo w ustawieniach swojej przeglądarki opcję: “ Nie akceptuj ciasteczek/cookies”. Brak akceptacji plików cookie przez  przeglądarkę może skutkować ograniczeniem funkcjonalności strony internetowej.

Gromadzone za pośrednictwem cookies informacje są przechowywane oddzielnie od innych ewentualnie gromadzonych przez nas informacji. W szczególności dane z cookies nie są powiązane z innymi Państwa danymi osobowymi.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uprawniony interes polega na ułatwieniu i polepszeniu korzystania z naszej strony i co za tym idzie lepszej prezentacji naszej oferty.

5. Na naszej stronie internetowej implementowaliśmy treści udostępniane przez usługodawców zewnętrznych:

 • mapy Google Maps
 • filmy wideo z portalu Youtube

Poprzez wizytę na stronie interntowej usługodawca zewnętrzny otrzymuje informację, że odwiedziliście Państwo odpowiednią podstronę naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane wymienione w pkt. 1 „Protokoły“. Ma to miejsce niezależnie od tego, czy posiadacie Państwo u tego usługodawcy konto użytkownika i jesteście na nim zalogowani, czy też nie. Jeżeli jesteście zalogowani u dostawcy wtyczki/plug in, to dane te zostaną bezpośrednio przyporządkowane do Państwa konta. Jeżeli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania do Państwa profilu u dostawcy wtyczki/plug in, to musicie się wylogować przed jej aktywacją za pomocą przycisku.

Przetwarzanie danych osobowych przez zewnętrznego usługodawcę ma miejsce jedynie wtedy, jeżeli wyrażą Państwo zgodę przez potwierdzenie, zaznaczając odpowiednie pole (podstawa prawna: art. 6 Abs. 1 lit. a RODO).

Dostawca plug in gromadzi te dane w formie profilów użytkowania i wykorzystuje je dla celów reklamowych, badań rynkowych i/oraz odpowiadającego jego potrzebom wyglądu swojej strony internetowej. Ich analiza dokonywana jest w szczególności (również odnośnie niezalogowanych użytkowników) w celu umieszczania odpowiadającej jego potrzebom reklamy i informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie. Państwu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tworzenia ww. profilów użytkowania, przy czym z roszczeniem tym należy zwrócić się do danego usługodawcy/dostawcy wtyczki/plug in.

Pozostałe informacje odnośnie celów i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez dostawców wtyczek/plug in otrzymacie Państwo w wymienionych poniżej regulaminach przetwarzania danych osobowych tychże usługodawców. Zawierają one ponadto inne informacje odnośnie Państwa praw i możliwości dokonania odpowiednich ustawień w celu ochrony Państwa prywatności.

Adresy usługodawców i linki do ich regulaminów/polityk ochrony danych osobowych:

Jakie ogólne zasady obowiązują w przypadku przetwarzania danych osobowych?  

Przekazywanie danych osobom trzecim nie ma miejsca w przypadkach nieuregulowanych w poprzednich punktach regulaminu. Informujemy, że Państwa dane mogą zostać przez nas usunięte dopiero po upływie ustawowego terminu dla ich przechowywania, o ile taki istnieje. Zasada ta ma odpowiednie zastosowanie w przypadku obowiązku przechowywania danych wynikającego z zawartej z Państem umowy.

Jak zabezpieczamy Państwa dane?

Wdrożyliśmy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem oraz dostępem do nich osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane wraz z postępem technologicznym.

Nasi pracownicy i ew. podmioty zewnętrzne przetwarzające Państwa dane są zobowiązani przez nas do zachowania poufności.

Państwa prawa

Macie Państwo na bazie RODO prawo do żądania od nas w każdej chwili informacji, czy posiadamy Państwa dane osobowe. Ponadto przysługują Państwu w odniesieniu do zgromadzonych danych następujące prawa:

 • prawo do otrzymania informacji na temat przetwarzanych danych (art. 15 RODO),
 • prawo do sprostowania nieprawidłowych danych (art. 16 RODO),
 • prawo do usunięcia danych (Art. 17 RODO),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) oraz
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

Jeżeli udzielili Państwo zgody na wykorzystywanie Państwa danych, to możecie ją w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

Wszystkie życzenia odnośnie uzyskania informacji, jak również zapytania i sprzeciwy wobec przetwarzania danych należy kierować za pośrednictem poczty elektronicznej na adres ds-beauftragter(at)streit-online(punkt)de lub pocztą na adres podany w naszym impressum.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w kraju członkowskim miejsca Państwa zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca dokonania domniemanego naruszenia, jeżeli są Państwo zdania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych jest sprzeczne z regulacjami RODO (art. 77 RODO).

Dzieci i małoletni

Osoby w wieku poniżej 18 lat nie mogą przekazywać nam danych osobowych bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. Nie żądamy od dzieci i małoletnich przekazywania nam danych osobowych, nie zbieramy ich i nie przekazywujemy osobom trzecim.

Dalsze informacje

Dane kontaktowe naszego  inspektora ochrony danych: ds-beauftragter@streit-online.de

Informacje zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e RODO: Udostępnienie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jesteście Konsekwencje niepodania danych dla poszczególnych przypadków opisane zostały w akapicie „Jakie dane osobowe są przez nas gromadzone i w jakim celu?“.

Zmiany naszego regulaminu i polityki ochrony danych osobowych firmy

Gwarantujemy sobie prawo do zmiany naszych działań podejmowanych w celu ochrony danych osobowych, o ile będzie to niezbędne w związku z nowelizacją przepisów prawa lub zmianą linii orzecznictwa. W takich przypadkach dokonamy również stosownej zmiany naszego regulaminu i polityki ochrony danych osobowych. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się za każdym razem z aktualną wersją naszego regulaminu.