Medycyna pracy

„Zdrowie jest pochodną pracy.“
Niemieckie przysłowie

Aby móc osiągać wyniki w życiu zawodowym i wspierać tym samym pracodawcę w osiąganiu przez niego sukcesów gospodarczych, pracownik musi być zdrowy. Medycyna pracy zapewnia zapewnia opiekę prewencyjną, oferując świadczenia mające na celu ochronę zdrowia zatrudnionych w środowisku pracy.