Nasze zaangażowanie społeczne

Jesteśmy świadomi jako zaangażowane w regionie przedsiębiorstwo  swojej odpowiedzialności i chęć niesienia pomocy jest dla nas potrzebą płynącą z głębi serca. Z powyższych względów angażujemy się w różne społeczne i sportowe projekty, m. in.: