Przedsiębiorstwo

Jesteśmy jedną z wiodących na terenie Niemiec firm, świadczących usługi w obszarze medycyny pracy i bezpieczeństwa pracy. Najlepszym dowodem naszych kompetencji jest zaufanie, którym obdarzyło nas ponad 48 000 klientów oraz fakt, iż od ponad 40 lat jesteśmy w stanie zaspokajać ich potrzeby.

Posiadamy 19 oddziałów na terenie całego kraju i oferujemy Państwu jako niezależny doradca bezpieczeństwo, wysoką jakość obsługi oraz wydajne rozwiązania w obszarze ochrony pracy i ochrony zdrowia.

Zmiany ustawowych warunków ramowych oraz zmieniające się potrzeby klientów wymagają posiadania zaufanego partnera, który zrównoważy te wahania. Znalezienie w tych okolicznościach satysfakcjonujących klienta rozwiązań stanowi dla nas zarówno szansę, jak i wyzwanie.

Jesteśmy dla Państwa kimś więcej, niż tylko usługodawcą. Jesteśmy Państwa partnerem, który odciąży Państwa we wszystkich obszarach bezpieczeństwa pracy